Toneel

Circus Bronbeek

Deel 3 van de Indische trilogie (2010/2011/2012)

Sloom Bloed (deel 1) en Familiefeest (deel 2) werden gemaakt vanuit het perspectief van de tweede generatie, – het is veelzeggend dat in beide verhalen de vader afwezig is. Voor het slotdeel van de trilogie Circus Bronbeek wordt nu diens verhaal verteld. Geïnspireerd door de verhalen over de cabaret-, muziek- en toneelvoorstellingen die werden gehouden in de Japanse interneringskampen.

Het was altijd lachen met Willem. Zijn gevoel voor humor was onverwoestbaar. Zelfs tijdens de oorlog bleef hij grappen maken.
De Jap kreeg hem er niet onder. De honger niet. De ziekte niet. Van vooraf aan beginnen in Nederland niet.
Maar de laatste tijd lacht Willem steeds minder.
Een vrolijke voorstelling over verlies, vergankelijkheid en dood.

Spel: Ghislaine Pierie, Patrick Neumann, Carlo Scheldwacht
Regie: Esther Scheldwacht

 

Vis Vogel Kat

Kunsteducatieproject 2010

Bert Vis, Katja de Bruin en Sebastiaan Vogel wonen en werken in een huis
waarin muziek/zingen/schilderen/jaloezie/vriendschap en trots zijn op wie je
bent, centraal staan.
Vogel heeft een verrassing, Kat is niet op tijd voor deze verrassing en Vis wil
op het laatst het liefst naar zijn eiland in de zon…

Spel: Rixt Smits, Jaap Klok, Patrick Neumann
Regie: Rixt Smits
Muziek: Jaap Klok, Patrick Neumann

 

Walther P5

Onderwijstheaterproject 2005/2006

Walther P5

Conflicten tussen leerlingen onderling, tussen leerling en docent en docenten onderling, op ieder school komt het voor. Ze kunnen in grote mate bepalend zijn voor de sfeer in de klas en de school. Conflicten hebben vaak een grote invloed. Je prettig voelen heeft een positieve invloed: leren en samenwerken gaan haast vanzelf. Ruzies en onvrede daarentegen verzieken vaak de sfeer. De gang naar school wordt er een met tegenzin. 

Het verhaal van drie leerlingen (Melle, Miranda en Mo) en drie docenten (Jaap, Joke en Helga) laat zien dat een klein misverstand grote gevolgen kan hebben voor ieder die erbij betrokken is. En dat bij een conflict iedereen letterlijk een rol speelt en dus invloed heeft.

Het onderwijs-theaterproject Walther P5 met als thema conflicthantering is in 2002 ontwikkeld in nauwe samenwerking met Tryater in Leeuwarden. Het is dat schooljaar gespeeld op alle scholen in Friesland, in alle derde klassen! 
Docenten, ouders en leerlingen waren onder de indruk van de wijze waarop de acteurs in een lesuur laten beleven hoe een klein incident kan leiden tot een heftig conflict. Net zoals tijdens het project ‘Geweld….Nee’ gaan de leerlingen in het volgende lesuur intensief aan het werk met de acteurs. Wat is er gebeurd? Hoe was dit te voorkomen? Wat zou jij doen?

Spel: Marijse Fijma, Annelies van der Vecht, Patrick Neumann
Regie: Petra Weijsenfeld
Productie & adviezen: Eddy Wijnsma & Arda Oosterhoff